Jogszerű az SZFE oktatóinak sztrájkja, ötven nap után is folytatják

https://images.hvg.hu/image.aspx?id=29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04
Megosztás/Share

A tanórákat továbbra is megtartják.

Egyre nagyobb az ellenállás a hallgatók és a tanárok részéről a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) autonómiájának csorbításával szemben a kormány döntése miatt, miszerint az egyetem alapítványként működhet tovább Vidnyánszky Attila vezetése alatt. Az SZFE körül kialakult szolidaritási mozgalomhoz egyre több világhírű művész csatlakozik, Vidnyánszkyék mégsem tágítanak. Az SZFE-botrány legfrissebb fejleményeit cikksorozatunkban követheti.

Ötven napja sztrájkolnak a Színház-és Filmművészeti Egyetem oktatói, amelynek sorsáról csütörtökön délelőtt tájékoztatták a nyilvánosságot. A Zoom-sajtótájékoztatón kiderült, Szarka Gábor kancellár már bent dolgozik a Vas utcai épületben.

A sztrájkbizottság elmondta, “az egyetem fenntartó kuratóriuma és megbízott vezetése ötven napja semmibe veszi tárgyalási kötelezettségét. Azt állították, hogy követeléseink jogtalanok, és bíróságon támadták meg a sztrájk jogszerűségét. Csakhogy a Fővárosi Törvényszék a múlt héten hozott végzésével megállapította, hogy követeléseink jogszerűségéhez nem férhet kétség.”

Hozzátették, emiatt a kérelmezőknek a figyelmeztető sztrájk jogellenességének megállapítása iránti kérelmét elutasította, az október 1-én indult sztrájk körében a Fővárosi Törvényszéket viszont eljárásjogi okok miatt új eljárás lefolytatására utasította.

A Törvényszék az új eljárást lefolytatta és a kérelmezők keresetét e körben is elutasítva szintén nekünk adott igazat. Ezért a sztrájkot folytatjuk

– jelentették ki.

A sztrájkbizottság közleménye leszögezi, úgy sztrájkolnak, hogy közben vigyáznak arra, nehogy kárt szenvedjenek a hallgatóik. Úgy vélik, az SZFE új vezetésének képtelen és alaptalan állításával ellentétben a félév érvényes, a tanórákat továbbra is megtartják, a járványügyi intézkedéseknek megfelelően online Zoom-konferenciák formájában.

Az oktatók szerint az új kancellár és az egyetem törvénytelenül kinevezett rektorhelyettesei minden eszközt megragadnak arra, hogy akadályozzák az oktatást, és kárt okozzanak a hallgatóknak: az áramot kikapcsolják, a termeket lezárják, az internetet elveszik. Az oktatói Neptunt letiltják. “Végül az egész félévet megpróbálják törvénysértő módon érvényteleníteni. Vélt vagy valós sérelmeikért száz tanáron és ötszáz hallgatón állnak könyörtelen bosszút, a járványidőszak kellős közepén” – írják. A sztrájkoló tanárok azzal tiltakoznak, hogy tanítanak, mert “erre kötelezi őket a munkaszerződésük, és ezt várják tőlük a hallgatók is”.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a kuratórium és az új vezetőség azzal vádolja őket, a tanárokat, hogy tárgyalási ajánlataikat rendre elutasítják, ezzel szemben a valóság az, hogy a sztrájkbizottság ötven napja hiába kéri és követeli, hogy kezdődjenek meg a tárgyalások jogszerű követeléseikről. Ma ismét felszólították a fenntartót, hogy kezdjék meg az érdemi tárgyalásokat az SZFE sztrájkbizottságával.

Sztrájkköveteléseik a következők:

  • 1. Felszólítják a fenntartót és a munkáltatót, hogy fejezzék be a károkozást és a hallgatói szerződések megsértését, ennek érdekében állítsák vissza az oktatók elektronikus oktatási, vizsgáztatási és adminisztrációs felületekhez (a Neptun rendszerhez) való hozzáférését.
  • 2. A fenntartó állítsa vissza az SZFE Szenátusának 2020. augusztus 1-jén fennálló jogköreit – különös tekintettel a munkáltató munkaszervezetének kialakítására és az Mt. 20. § (1) bek. szerinti munkáltatói jogkör gyakorlás rendjének meghatározására – valamint garantálja jogköreinek sérthetetlenségét határozatlan időre.
  • 3. A fenntartó garantálja, hogy az oktatásban és a művészi alkotómunkában szereplő kérdéseket, továbbá az oktatásban és művészi alkotómunkában alkalmazott módszereket az SZFE Szenátusa (illetve az SZFE annak adott szakmai egysége, illetve az oktató) határozhassa meg.
  • 4. A fenntartó garantálja, hogy belső szervezeti és működési rendjét az SZFE Szenátusa saját maga alakíthassa ki (pl. oktatási vagy alkotó egységek létrehozása – átalakítása, megszüntetése – és SZMSZ megalkotása).
  • 5. A fenntartó garantálja, hogy az intézetvezetőket, osztályvezetőket az SZFE Szenátusa saját maga választhassa meg, illetve a rektor kinevezését megelőzően a pályázati kiírást meghatározhassa, valamint a beérkezett pályázatokat megismerhesse és jelöltet állíthasson, mindezt átlátható és demokratikus eljárásban, pályázatban előre meghatározott szempontok alapján.
  • 6. A fenntartó garantálja, hogy a 2021-es költségvetési évre legalább olyan mértékű pénzbeli forrásokat biztosít az SZFE számára, mint amelyek a 2020-as költségvetési évben rendelkezésre álltak.
  • 7. A fenntartó garantálja, hogy az SZFE Szenátusa önállóan állíthassa össze és nyújthassa be a fenntartónak az SZFE éves költségvetési tervét.
Megosztás/Share

Forrás: http://hvg.hu/elet/20201119_SZFE_sztrajkbizottsag_sajtotajekoztato#rss